Wyprzedaże garażowe

Licznik odwiedziń strony:

77512

Online: 1

Strona poświęcona wyprzedażom garażowym organizowanym na terenie Bielska-Białej i okolic.

Bielsko Południe

Opis

Rada Osiedla Bielsko Południe serdecznie zaprasza mieszkańców na wyprzedaż garażową. Podczas trwania wyprzedaży jest dostępna toaleta oraz miejsce do przymiarek. W celu rozpakowania można podjechać pod bramę siedziby, a plac na którym można zaparkować znajduje się tuż obok, przy ul. Żywieckie Przedmieście. W odległości około 100m znajduje się sklep spożywczy.


Plakat

Wyprzedaż - Bielsko Południe


Regulamin

1. W Wyprzedaży Garażowej mogą wziąć udział wszyscy chętni, z wyjątkiem firm zajmujących się profesjonalną sprzedażą.
2. Zabroniony jest handel przedmiotami niebezpiecznymi (np. petardami), niedopuszczonymi do sprzedaży, wymagającymi koncesji (np. alkohol, wyroby tytoniowe) lub posiadanie których jest niezgodne z prawem. 
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzedawane rzeczy.
4. Każdy uczestnik wyprzedaży tworzy samodzielnie stoisko (nie zapewniamy stolików, krzeseł, wieszaków itp.), które po zakończeniu sprzedaży powinien po sobie posprzątać.
5. Na terenie wyprzedaży obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia.
6. Sprzedawane przedmioty nie są opodatkowane, o ile są w posiadaniu sprzedającego min. pół roku i zysk ze sprzedaży nie przekroczy 1000zł.
7. Wstęp kupujących na wyprzedaż jest bezpłatny.
8. Od sprzedających nie będzie pobierana żadna składka.
9. Sprzedaż odbywa się w godzinach od 10:00 do 14:00, natomiast sprzedający mogą się organizować od godziny 9:30.
10. Wyprzedaż odbywa się na terenie ogrodu siedziby Rady Osiedla Bielsko Południe (ul. Młyńska 74), w przypadku deszczowej pogody wyprzedaż odbędzie się w innym terminie.
11. Uczestnicy poniżej 16-go roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego.


Lokalizacja

Ogród siedziby RO Bielsko Południe (ul.Młyńska 74).Teminy

23.07.2016 godz. 10:00-14:00
24.09.2016 godz. 14:00-18:00Kontakt

Anna Pierlak798 351 042bielsko.poludnie@gmail.com