Wyprzedaże garażowe

Licznik odwiedziń strony:

77512

Online: 1

Strona poświęcona wyprzedażom garażowym organizowanym na terenie Bielska-Białej i okolic.

Bystra

Regulamin

1. Organizatorem wysprzedaży garażowej jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa”, zwane w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
2. Wysprzedaż organizowana jest w dniu 20 sierpnia 2017r. w godzinach 1000do 1800 na Biwaku w Bystrej, przy ul. Fałata podczas Jarmarku Sztuki Ludowej.
3. W wysprzedaży garażowej mogą wziąć udział wszyscy chętni, z wyjątkiem firm zajmujących się profesjonalną sprzedażą.
4. Zabroniony jest handel przedmiotami niebezpiecznymi (np. petardami), niedopuszczonymi do sprzedaży, wymagającymi koncesji (np. alkohol, wyroby tytoniowe) lub posiadanie których jest niezgodne z prawem.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzedawane rzeczy.
6. W celu ograniczonej powierzchni pola biwaku, każdy zgłoszony sprzedający winien przed rozstawieniem stoiska, zgłosić się do przedstawiciela organizatora, który będzie dostępny na terenie biwaku w dniu wysprzedaży.
7. Ilość uczestników konkursu jest ograniczona.
8. Każdy uczestnik wysprzedaży tworzy samodzielne stoisko( nie zapewniamy stolików, krzeseł, wieszaków itp.), które po zakończeniu sprzedaży powinien po sobie posprzątać.
9. Sprzedawane przedmioty nie są opodatkowane, o ile są w posiadaniu sprzedającego min. pół roku i zysk ze sprzedaży nie przekroczy 1000zł.
10. Wstęp kupujących na wysprzedaż jest bezpłatny.
11. W trakcie trwania wysprzedaży zbierana jest od sprzedającego opłata targowa za stoisko.
12. Szerokość stanowiska nie może przekroczyć 2 m
13. Wjazd na teren biwaku samochodem osobowym tylko w celu wyładowania towaru, następnie należy zaparkować samochód na parkingu.
14. Po wysprzedaży sprzedający zobowiązani są do posprzątania swoich stanowisk
15. W celu zgłoszenia udziału w wysprzedaży jako sprzedający zachęcamy do skorzystania z formularza zgłoszeniowego.
16. Zgłoszenie do wysprzedaży jest równoznaczne z akceptacją przez sprzedającego Regulaminu w całości. Sprzedający zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w wysprzedaży.


Lokalizacja

Bystra, ul. Juliana Fałata - "Biwak w Bystrej" (po przeciwnej stronie Zajazdu Pod Źródłem)Teminy

20.08.2017 godz. 10:00-20:00Kontakt

Teresa Pryszcz602 68 58 49bystrzanskainicjatywa@gmail.comwww.bystrzanskainicjatywa.pl