Wyprzedaże garażowe

Licznik odwiedziń strony:

77512

Online: 1

Strona poświęcona wyprzedażom garażowym organizowanym na terenie Bielska-Białej i okolic.

Kamienica

Plakat

Wyprzedaż - Kamienica


Regulamin

1. W Wyprzedaży Garażowej mogą wziąć udział wszyscy chętni, z wyjątkiem firm zajmujących się profesjonalną sprzedażą.
2. Zabroniony jest handel przedmiotami niebezpiecznymi (np. petardami), niedopuszczonymi do sprzedaży, wymagającymi koncesji (np. alkohol, wyroby tytoniowe) lub posiadanie których jest niezgodne z prawem.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzedawane rzeczy.
4. Każdy uczestnik wyprzedaży tworzy samodzielnie stoisko (nie zapewniamy stolików, krzeseł, wieszaków itp), które po zakończeniu sprzedaży powinien po sobie posprzątać.
5. Na terenie wyprzedaży obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia. Dla palących ustawiana jest specjalna "strefa palacza".
6. Sprzedawane przedmioty nie są opodatkowane, o ile są w posiadaniu sprzedającego min. pół roku i zysk ze sprzedaży nie przekroczy 1000zł.
7. Wstęp kupujących na wyprzedaż jest bezpłatny.
8. Uczestnicy poniżej 16-go roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego.

Uwaga! W razie niesprzyjających warunków pogodowych (deszcz, burza) wyprzedaż zostanie przełożona na inny termin.


Lokalizacja

Parking Miejskiego Domu Kultury w Kamienicy, ul. Karpacka 125.Teminy

19.10.2014 godz. 09:00-13:00
12.04.2015 godz. 09:00-14:00
09.09.2018 godz. 10:00-13:00
30.09.2018 godz. 09:00-13:00Galeria
Kontakt