Wyprzedaże garażowe

Licznik odwiedziń strony:

77512

Online: 1

Strona poświęcona wyprzedażom garażowym organizowanym na terenie Bielska-Białej i okolic.

Czechowice-Dz. Lipowiec

Regulamin

1. Wyprzedaż Garażowa jest imprezą wystawienniczo – handlową dla właścicieli przedmiotów codziennego użytku, które zostaną wystawione na sprzedaż.
2. Wyprzedaż polega na wystawieniu przez osoby zainteresowane swoich prywatnych, niepotrzebnych rzeczy.
3. Organizatorem Wyprzedaży jest Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Lipowskiej 26.
4. W Wyprzedaży Garażowej mogą wziąć udział wszyscy chętni, z wyjątkiem firm zajmujących się profesjonalną sprzedażą.
5. Podczas wyprzedaży można sprzedawać dowolne przedmioty (książki, płyty, zabawki, odzież i inne).
6. Zabroniony jest handel przedmiotami niebezpiecznymi (np. petardami), niedopuszczonymi do sprzedaży, wymagającymi koncesji (np. alkohol, wyroby tytoniowe), uszkodzonymi lub posiadanie których jest niezgodne z prawem.
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzedawane rzeczy.
8. Na terenie wyprzedaży obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia. 
9. Sprzedawane przedmioty nie podlegają podatkowi VAT.
10. Oferowane ceny nie mogą być wygórowane.
11. Wystawienie swojego stanowiska jest odpłatne - 15 zł.
12. Wstęp kupujących na wyprzedaż jest bezpłatny.
13. Zabrania się wjazdu samochodami na teren Wyprzedaży.

Wystawca jest zobligowany do:

1. Przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania Wyprzedaży.
2. Utrzymywania porządku na stoisku oraz wokół niego w trakcie korzystania.
3. Przekazania Organizatorowi stoiska w takim stanie, w jakim został mu ono udostępnione, tj. wysprzątane i oczyszczone z wszelkich ewentualnych dekoracji naniesionych przez siebie.
4. Każdy uczestnik wystawiający chroni wystawiane przez siebie rzeczy we własnym zakresie.
5. Wyposażenia stoiska w regały, półki i inne elementy niezbędne do ekspozycji asortymentu we własnym zakresie (Organizator zapewnia stoliki i krzesła, potrzebne do przygotowania stoiska).

* Wystawcy mogą organizować własne stanowiska od godz. 12:00


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach ul. Lipowska 26Teminy

20.05.2017 godz. 14:00-20:00Kontakt

Barbara662750361